Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Požadavky iniciativy "Černošice - nedejme se!" na nové radní a celou radnici:

1. Mravnost

2. Kompetentnost

3. Otevřenost

 

Mravností radního rozumíme:

Nekrade, nelže, nevyhrožuje, nedluží obci, nezneužívá pravomoci a informace, nekšeftuje na osobní účet ve střetu zájmů, nevykupuje pozemky ve střetu zájmů, netuneluje obec na veřejných zakázkách, nezneužívá obecních peněz na investice do vlastního majetku.

Záruku kompetentnosti a otevřenosti radních a radnice spatřujeme v zavedení těchto standardů:

a) Radnice musí mít vizi, cíle, program a priority zpracované v přehledném dokumentu, který bude na webu obce po celé volební období, včetně informací o plnění pro průběžnou informovanost občanů (dokument zpracují radní).

b) Radnice zpracuje, vyvěsí na web a průběžně aktualizuje plán investičních akcí i s plánem (variantami) finančního krytí. Na webu budou i všechny dostupné informace o plánovaných projektech, aby o nich mohla před definitivním schválením proběhnout veřejná diskuse. 

c) Z prodeje nemovitostí obce se mohou financovat jenom investice do jiných nemovitostí či nové technické infrastruktury, nikoli běžný provoz obce.

d) Radnice transparentně vykazuje hospodaření, tzn. odděluje účetnictví Města Černošice (samospráva) od účetnictví Obce s rozšířenou působností (která vykonává úkoly statní správy na části bývalého okresu Praha-západ).

e) Transparentní výběrová řízení - při zakázkách nad 50 000 Kč umístit na web:

  1. Zadání zakázky včetně výkazu výměr, podmínek, seznamu oslovených firem.
  2. Výsledky výběrového řízení, ceny soutěžitelů.
  3. Po realizaci informace o celkové ceně a odchylce od tendrové ceny.
  4. Kvalitní smlouvy o dílo, které garantují kvalitu a reklamace.

f) Provedení a zveřejnění auditu minulého vedení minimálně v oblasti investic.

g) Vypracování, zveřejnění a důsledné dodržování jasných a pro všechny platných pravidel pro spoluúčast majitelů pozemků na budování infrastruktury v nově zainvestovávaných lokalitách.

h) Informační listy musí být otevřené i opozičním názorům a snažit se o maximální objektivitu informací.

i) Bude respektována práce odborných komisí.

j) Usnesení rady i zastupitelstva budou zveřejňována na webu obce ve srozumitelné formě nejpozději do 1 týdne od zasedání.

 

V Černošicích 30.8. 2010

Petr Kubín

Martin Moravec

Jiří Mudr

 


Zpět

PODPORUJÍ NÁS