Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Podporují nás

logo_VP
Naši snahu o očistu černošické radnice podporuje iniciativa
VYMĚŇTE POLITIKY.cz, která nás vnímá jako své pokračování
v konkrétním místě.Podporují nás i následující občané Černošic:


Radek Bajgar MgA. Gerik Císař Mgr. Alena Číhalová Ing. Karel Holub
Bajgar Radek
Císař Gerik, MgA.
Číhalová Alena, Mgr.
Holub Karel, Ing. 
Renata Horešovská Dana Hronková Ing. Josef Kraus, CSc Ivan Látal
Horešovská Renata Hronková Dana Kraus Josef, Ing., CSc. Látal Ivan
RNDr. Tomáš Metlička RNDr. Edita Metličková Ing. Rudolf Paďouk Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
Metlička Tomáš, RNDr. Metličková Edita, RNDr. Paďouk Rudolf, Ing. Sticzay-Gromski Peter,
Ing. arch.
PhDr. Otakar Štanc Petr Vaškovic Viktor Zborník Pavel Dušánek
Štanc Otakar, PhDr.
Vaškovic Petr
Zborník Viktor Dušánek Pavel

 

 

Ivan Látal
61 let
pedagog, režisér, scénárista
v Černošicích žije od narození
Ivan Látal

Proč půjdu k volbám?

Narodil jsem se tady a domnívám se, že by měly Černošice proslavit skutečné osobnosti, které tu žily a tvořily a ne lidé, kteří nás neslavně „reprezentují“ díky všelijakým causám.

Protože kopírování těch nejhorších způsobů chování a jednání poslanců PČR na místní poměry je nehorázné.

Za krátké období v zastupitelstvu jsem se přesvědčil, že často bylo důležitější samotné soupeření stran a uskupení, než konkrétní problémy města.

To, že kandidují nezávislí mladí lidé, kteří ještě nejsou znechuceni a chtějí se utkat o přízeň voličů je natolik pozitivní zpráva, že je podpořím.
Proto dám přednost vlastnímu výběru kandidátů, před nabídkou stran.

Aby se staly „Černošice městem krásy“ rozhodně nezaručí kalendář pochybné kvality a úrovně.
Za kulturu těžko mohu považovat závody na bruslích a „Oktoberfest“ konaný v září.

Jediný časopis našeho města/ IL/ ještě nikdy nebyl ve své novodobé polistopadové historii tolik cenzurovaný, jako v poslední době.

Ivan Látal

 

 


Radej Bajgar
48 let
producent, novinář, lékař, publicista
Radek Bajgar

Proč podporuji iniciativu "Černošice - nedejme se!" aneb proč si přeji výměnu lidí ve vedení města?

1. Protože jim nevěřím. I když třeba právě prosazují něco užitečného, neumím to odlišit od  demagogií, lží a účelových polopravd. Když pan starosta či místostarosta napíší, že je potřeba vydláždit kus chodníku, nenapadne mě, že to má zjednodušit dětem cestu do školy, ale že se má zhodnotit některý z  nepřeberných pozemků zmíněných pánů. Jistě, je to trochu paranoidní, ale kdo se tomu po zkušenostech posledních let může divit?

2. Protože fakt už nechci vidět další desítky a stovky fotografií našeho starosty v tiskovině placené z městských peněz - pan starosta navštívil sportovce, důchodce, pionýry, pan starosta sází stromek, pan starosta na bruslích... Věc nevídaná i za dob partajních tajemníků.

3. Protože jsem osobně zažil, když pánové Jirout a Rádl jako první věc po svém nástupu k moci likvidovali svobodu informování v  obci - rozhodně, účinně a úspěšně. Z Informačních listů se stal tendenční a cenzurovaný plátek pro prosazovaní osobních zájmů a z webu nefunkční stoka. Kdo se takto chová, nemá dobrých úmyslů.

4. Protože jsem i já párkrát navštívil ta neuvěřitelná veřejná zasedání zastupitelstva, kde se likvidovali oponenti a vítězila procedurální šikovnost aparátčíků nad jakoukoli věcnou podstatou. Kdo vystudoval bolševismus, v tom to zůstane, ať se píše rok 1948 nebo 2010.

5. Protože nechci, aby bylo v Černošicích takové dusno: pár lidí umí otrávit celé své okolí - jedny uplatí, druhé zastraší, další znechutí. Atmosféru ale otráví všem.

6. Protože se už i celostátní ODS začla trochu očišťovat - proč by bahno mělo sedimentovat právě v Černošicích? Až se jednou nakandidátce objeví vyhozený pan Jančík z Prahy 5, bude pozdě.

7. Protože v letošních volbách kandiduje spousta slušných lidí, kteří v tom s "nimi" nejeli, nedrželi je u moci, ani nesbírali drobky z jejich stolu. Dejme jim prosím šanci.

Radek Bajgar

 

 
Renata Horešovská
dříve učitelka
v Černošicích žije od narození
Renata Horešovská

Proč si přeji výměnu současného vedení města?


V Černošicích jsem se narodila a prožívám celý život. Učila jsem převážně děti prvních tříd v Praze i v obou černošických školách. V roce 1990 jsem byla spoluzakladatelkou a členkou redakční rady (tehdy skutečně nezávislého) “Černošického zpravodaje“, který vycházel do jara roku 1998. Také jsem v prvních svobodných volbách dostala důvěru spoluobčanů a po čtyři roky jsem působila v zastupitelstvu a městské radě.

Mám i nadále o osud naší obce starost. Proto podpořím náhradu jeho současného vedení konečně opět lidmi schopnými a nezištnými, které znám a  kteří budou hájit skutečné zájmy občanů, včetně zodpovědného územního plánování. Je potřeba např. omezit dosavadní neúnosný růst husté a zkomercionalizované zástavby města, narušující jeho tradiční příjemnou tvář.

Renata Horešovská

 

 


Dana Hronková
literární historička (filologické ústavy Akademie věd)
2002-2008 Ústav slovanských studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy)
Dana Hronková

Proč vítám volební iniciativu „Černošice – nedejme se!“?

V Černošicích bydlím od roku 1955. Našla jsem tu s celou rodinou skutečný domov a krásné místo k životu. Mám naši obec ráda a přála bych si, aby si ji mohli všichni, kdo tu žijí, zamilovat tak, jako já.

Jako malou splátku za to, co mi naše městečko dalo, jsem s přáteli založila a v letech 1991 - 1998 vedla nezávislý a nedotovaný kulturně informační měsíčník Černošický zpravodaj. Seznamoval objektivně s aktuální současností i s kulturním životem našich tří částí města dnes i v minulosti, s okolím, s osobnostmi, které tu žily, s krásnými stavbami, s prvními kroky porevolučního podnikání, s veškerými zdejšími novinkami, radostmi i bolestmi. Z někdejších místních kronik jsem čerpala povědomí o neobyčejné prvorepublikové obětavosti a oblíbenosti předáků míst, kde dnes žijeme. Myslím, že by to pro nás mohl být velký příklad. Srovnávám s dneškem, kdy velká část našich obyvatel nepříliš svědomitým hospodářům špiček současného vedení černošického zastupitelstva právem nedůvěřuje. Dotýká se nás, že  někteří z nich stojí v pozadí účelových změn územního plánování, machinací s pozemky, neúčelných megalomanských projektů, soukromých iniciativ čerpajících z městského rozpočtu, porušování práva na netendenční informace, zastrašování i obelhávání občanů. Kam se vytratila morálka? Dnešní stav volá po změně.

Proto vítám volební iniciativu „Černošice – nedejme se!“ Snad jsme se dostatečně poučili, že ve volbách jde o každý hlas i o budoucnost. Dejme slovo čestným, odvážným, nezištným spoluobčanům, jejichž charaktery známe. Oživme vzájemnou důvěru a soudržnost.

Dana Hronková

 

 


Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
48let
architekt
dvanáct let žije a pracuje v Černošicích
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Proč podporuji iniciativu?

 • Nechci aby územní plán, jakožto zákon a nejdůležitější nástroj obce na zachování trvale udržitelného života v ní, byl neustále měněn podle toho, jak to vyhovuje úzké skupině lidí na radnici. Smysl územního plánu není jenom regulační ale i motivační. Dlouhodobý územní plán dává jistotu.
 • Chci aby tento důležitý dokument vypracoval skutečný profesionál nebo byl předmětem odborné soutěže. Chci, aby odrážel skutečné potřeby a cíle celé obce a ne soukromé komerční aktivity!
 • Nechci, aby rozvoj mé obce byl nalajnovaný projektantem, jehož nabídka bude v lepším případě nejlevnější, v horším ovlivněná soukromými zájmy zadavatelů.
 • Chci, aby se z Černošic stalo malé moderní městečko s plnohodnotnou občanskou vybavenosti odpovídající její velikosti, městečko hrdé na svůj prvorepublikový původ.
 • Nechci se dívat jak se pomalu mění na vilové gheto, rozplizlé po všech kopcích kolem. Smyslem není zastavit výstavbu v Černošicích, ale dát jí řád a identitu.
 • Chci aby v obci vznikla místa a  objekty, kde se lidé mohou potkávat, komunikovat a  sportovat.
 • Nechci město „plotů“ a „kamer“.
 • Chci přátelštější a důvěryhodnější atmosféru ve městě.
 • Nechci veřejnou správu, která komanduje, pletichaří a nadřazuje se.
 • Chci veřejnou správu, která slouží lidem a ne jen sobě a vlastním komerčním zájmům. Proto bych chtěl změnu.

Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

 

 


Ing. Josef Kraus, CSc.
74 let
ženatý, tři dospělé děti
absolvent Provozně ekonomické fakulty VŠZ
nestraník, propuštěn z Výzkumného ústavu národohospodářského plánování za podpis 2000 slov
1993 až 1998 ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky
aktuálně poradce ředitele
několikanásobný přeborník republiky v basketbalu (Slávia Praha VŠ)
Ing. Josef Kraus, CSc

Proč revitalizovat zastupitelstvo v Černošicích?

Celostátní ODS se pokouší reagovat na katastrofální volební propad změnou stylu vládnutí, nicméně není jasné, jestli se taková změna jakkoli projeví na komunální úrovni. Kdybychom měli odhadovat podle místní organizace Černošice, je na místě bát se nejhoršího.

Uvedu alespoň několik konkrétních případů, jak vypadá komunální politika za vlády Mgr. A. Rádla (opětovně zvoleného za Středočeský kraj do Parlamentu ČR) a některých dalších funkcionářů z řad ODS (PhDr. M. Jirouta, M. Přibíka).

 • komunální politika se stává jen nástrojem k byznysu - viz kauza Dalmatin
 • mocenský aparát těží z permanentní novelizace územního a regulačního plánu s cílem vydělat na propastném rozdílu mezi cenou nestavebního a stavebního pozemku
 • představitelé obce opakovaně atakují poslední obecní pozemek v lokalitě u mokropeského nádraží, přestože je platným územním plánem určen jako parkovací místa v kombinaci s parkovou úpravou
 • místní mocní upřednostňují svoje zájmy před veřejnými - například důležité ulice (viz Střední, propojující dvě největší městské lokality) zůstávají bez zpevnění, zatímco v lokalitě, kde pan starosta koupil stavební pozemek, byly vybudovány inženýrské sítě i asfaltová komunikace
 • na jednáních zastupitelstva se předvádí téměř výhradně starosta, zatímco vyjádření občanů je striktně limitováno
 • Tzv. „Informační listy Černošice", vycházející za peníze daňových poplatníků, vyjadřují monopolně stanovisko funkcionářů obce, kritické příspěvky jsou nepřípustné.

I jako donedávna stabilní volič ODS docházím ke smutnému závěru, že bez zásadní personální výměny je tato strana pro mě i většinu občanů nevolitelná.

Ing. Josef Kraus, CSc.

 

 


Mgr. Alena Číhalová
specielní pedagog s praxí 39 let
chovatelka psů Kavalír King Charles Spaniel, držitelka ocenění světového vícešampiona, šampiona 5 států, interšampiona a dalších
v Černošicích žije s přestávkou od roku 1967
její předkové 500 let v domě č.22 (dnes Dr. Jánského 600)
Mgr. Alena Číhalová

S pány Rádlem a hlavně Jiroutem a mám bohaté zkušenosti. Nemám sílu zde líčit, jakými způsoby se pokoušeli mě připravit o pozemky zděděné po mých předcích (Vápenice, Habřiny), ani popisovat jiná traumata.

Proč jít k volbám?

Je nutné, abychom těm arogantním pánům už konečně ukázali, že je nejvyšší čas odejít. Že jim tady už nikdo nevěří ani nos mezi očima. Pořád nám lžou, vysmívají se nám docela veřejně, s pusou plnou planých frází. Opíjejí tím, co udělali i co neudělali, hlavně když si myslí, že tím někoho uchvátí (např. sportoviště v Černošicích, která byla postavena už za první republiky a docela soukromě). Ale to jim nevadí, myslí si, že to málokdo ví. Tito pánové jsou přesvědčeni, že jsme jen tupci, kteří jim na všechno skočí a mohou nás opít řečmi a pivem na náměstí ve stanu. Je potřeba už je klepnout přes prsty. Dát jim najevo, že nás jejich manýry už unavují a otravují po celou dobu jejich neomalené vlády. Systematicky poničili morálku a dobré vztahy mezi lidmi, které neustále rozeštvávají svým arogantním nemorálním chováním. Hrnec trpělivosti už konečně přetekl.

Snad se nikdo neurazí, jak uvedené ještě shrnu:
Když se rozdávala poctivost, slušnost a morálka, někteří pánové právě chyběli, nebo se obloukem vyhnuli. Když se rozdávala vulgárnost, lhaní, arogance a vypráskanost, šli zase 2x, aby náhodou něco nezmeškali. Proto se dnes chovají jako dřevorubci. Drží se hesla, „co je doma, to se počítá“, to je ta nejjistější spořitelna a plně se ho drží, jako čert košile. Nebo spíš dalmatin funkce.
Černošice, nedejme se! VYMĚŇME POLITIKY!

Mgr. Alena Číhalová

 

 

MgA. Gerik Císař
77 let
režisér a překladatel
(bližší na  www.gerikcisar.estranky.cz )
v Černošicích žije přes 70 let
Gerik Císař

Kam ukazuje iniciativa "Černošice, nedejme se!"?

V tomhle tradičním letovisku žiji trvale od pěti let. Po střídavém pobytu v Praze a Vídni se mnou moje maminka těsně před anšlusem přesídlila do své černošické (tehdy letní) vily, neb se bláhově domnívala, že to tu bude bezpečnější. Do jisté míry měla pravdu: panovalo tu skutečně poněkud zatuchlé, mírně přismrádlé bezpečí pod záštitou řady „rozumných" polokolaborantů a nestoudných arizátorů nemalého počtu černošických vil. Hned po obsazení sovětskými vojsky se mnohé zdánlivě změnilo. Vzpomínám na tehdejšího pana ředitele, který nás všechny svolal do tělocvičny mokropeské školy, aby nám pateticky oznámil, že „...až dosud jsme vám, milé děti, museli do žil vstřikovat nenáviděný jed nacistické ideologie, ale nyní již s vámi můžeme pravdivě hovořit o válce a našich statečných osvoboditelích." Když jsme se pak rozešli do tříd a vyhlédli z oken, na malém prostranství před školou se koštětem oháněl jakýsi strejc v tmavém obleku, kterého v pravidelných intervalech býkovcem třískal jeden známý černošický chmaták, který přitom vyřvával: „Jen se, děti, koukněte! (třísk!) Tydlety lidi nás mučili a vraždili naše děti - nečum a makej! (třísk!) Dobře se, děti, koukejte!" Ten strejc v tmavém obleku se tu a tam zmohl jen na zaúpění, provázené prosebným „Mein Herz... Mein Herz..." Tehdy jsem pochopil, že ten zatuchlý smrad z Černošic a snad z celé téhle „osvobozené" země hned tak nevyvane.

Píši tuhle ranou vzpomínku jen proto, že i ona je klíčem k povaze národa, který zaplať Bůh dokázal vždy přežít, i když za cenu mnohokrát nalomené páteře. A poměry na současné černošické radnici? Vždyť i ty jsou jen stále opakovaným vítězstvím samolibých, nafoukaných, arogantních a strašlivě nekulturních papalášů, kteří při každé změně poměrů bezostyšně mění kabát a svou hrabivost skrývají pod děravým pláštěm „veřejného zájmu".

Ve svém věku už začínám dětinštět, a proto věřím, strašně chci věřit , že se nám tenhle ješitný a nenasytný lidský hnůj (i s jeho často jen hlasování se zdržujícími spojenci) podaří z vedení našeho města vyštípat, a to i za cenu, že tam usednou lidé nezkušení (ale také neprotřelí), kteří se i za cenu nevyhnutelných chyb nedají zblbnout ani zkorumpovat.

Černošice jsou sice jen nepatrným zrnkem v téhle bezcharakterností prolezlé zemi věčných závistivců, ale takovým zrnkem je i každý jednotlivec, a přesto víme, že se nákaza „pozitivní deviací" vždycky šíří právě z takovýchto drobných ohnisek. Směr, který ukazuje iniciativa „Černošice - nedejme se", takovým ohniskem bezesporu je.

MgA. Gerik Císař

 

Ing. Rudolf Paďouk
68 let
elekroinženýr
spoluzakladatel a předseda původního místního sdružení ODS
v Černošicích žije přes 20 let
Ing. Rudolf Paďouk

Podporuji iniciativu Černošice - nedejme se. Proč?

Jsem přesvědčen:

 • že každou práci mají dělat správní odborníci. Nestojím ovšem o odborníky v oboru spekulací s pozemky, ani v oboru dokazování že čtverec je kulatý.
 • že je třeba bránit demokracii. Nemohu proto volit ty, kteří se ve svém jednání zásadami demokracie neřídí.
 • že věci se mají nazývat pravými jmény. Nemohu proto volit ani stranu, která se sice demokratickou nazývá, ale přesto kandiduje výše zmíněné lidi do komunálních, parlamentních i senátních voleb.
 • o pravdivosti hesla „Pravda vítězí", ale vím, že to sama nezvládá. Všichni čestní a poctiví lidé jí musí pomáhat.

Ing. Rudolf Paďouk

 

 

Viktor Zborník
45 let
divadelní technik
v Černošicích žije od roku 2003
Viktor Zborník

Jak to říci v krátkosti?

Nebudu zde vyjmenovávat všechny skutky místních politiků, které mě vedou k podpoře místní iniciativy s nadějí ve změnu, ale vím, že je pro ni nejvyšší čas.
A proto: Černošice, nedejme se!

Viktor Zborník

 

 

Petr Vaškovic
50 let
cestovatel, badatel, filozof
v Černošicích žije od roku 1995
Petr Vaškovic

Pro funkční demokracii je naprosto nezbytná změna. Proto podporuji iniciativu Černošice, nedejme se!

Se všemi aktivy (a je lhostejno zda jde o majetek domácností, podniků, nebo obcí) by mělo být zacházeno s rozmyslem a hospodárně. Ekonomie používá k témuž  vyjádření termíny „efektivita a rentabilita". V obecné rovině je tak označována účinnost" jakékoliv lidské činnosti. Blíže specifikováno pak výnosnost, výkonnost a schopnost přinášet očekávané efekty.

 Měřit efektivitu fungování obcí je složitá věc. Pro podnik je cílem hospodaření s maximalizací zisku. Cílem obce by mělo být zajistit spokojený a co nejkvalitnější život obyvatelům v  současnosti a samozřejmě i v budoucnosti. Posuzujeme, jak obec hospodárně nakládá se svými příjmy, zda jí provozní příjmy stačí na krytí provozních nákladů, jaký charakter mají investice a zda tyto investice do budoucna provozní náklady uspoří, či naopak zvýší.

Žijeme v období tržních a investičních bublin. Stejné okolnosti determinují také chování a jednání místních samospráv. „Princip bubliny" spočívá v generování účelových investičních příležitostí, které jsou doprovázeny podle okolností  více či méně rozsáhlými finančními toky,   které charakterizuje nízká transparentnost.

 Ve chvíli, kdy se podobný model chování stane ve společnosti částečně „normálním", věci postupují dále. Zodpovědní činitelé (organizace veřejného sektoru, obce apod.)víc než je zapotřebí zapojují do činností aktiva, která mají ve správě. Účel je většinou jeden: zvýšit rychlost obratu peněz, samoúčelně, z důvodu zvýšení počtu obrátek. Vzniká tím samozřejmě příležitost pro „korupci, všimné, povolení apod.". Jistě je jednodušší zadat zakázku na 60 milionů na jednu stavbu, než se starat o desítky menších, užitečných a průhledných věcí, do kterých navíc každý mluví (Parkinsonovy zákony). Je snazší se kvalifikovaně vyjádřit k lavičkám na náměstí, než k tunelu pod obcí.

Petr Vaškovic

 

 

 

RNDr. Edita Metličková
lektorka jazyků
v Mokropsech žije od roku 1993

RNDr. Tomáš Metlička
47 let
sotfwarový specialista
v Mokropsech žije od roku 1993
k prarodičům do Černošic jezdil od dětství
RNDr. Tomáš Metlička RNDr. Edita Metličková

Díky výsledku letošních parlamentních voleb máme mimořádnou šanci volit v obecních volbách opravdu svobodně, bez obvyklé potřeby “vyvažovat” špatný výsledek v poslanecké sněmovně.

Černošice jsou přece jen příliš malé, než aby se zdejšímu dění důsledně věnovali investigativci z celostátních médií, a na základní informace i “informace” o místním dění bohužel postačuje radniční zpravodaj. Proto je dobře, že alespoň v době před těmito důležitými volbami vznikl na internetu jiný zdroj informací o tom, co se v Černošicích dělo, a – doufejme – již dít nebude.
 
Každý, komu záleží na tom, jaká bude v Černošicích atmosféra (a ta se promítne do života nás všech, nejen zastupitelstva), by se měl dobře rozmyslet, komu ve volbách dá a hlavně nedá svůj hlas.
 
Snad se tentokrát nenecháme nachytat na vychloubačné informace o tom, kde byl položen asfalt a vydlážděny nové chodníky (o “veřejně prospěšné” úpravě okolí mokropeského nádraží snad ani nemusíme mluvit). Tyto akce bylo totiž možné realizovat jen díky tomu, že za dřívějších zastupitelstev do roku 2002 byly provedeny mnohem zásadnější, i když méně fotogenické infrastrukturní investice – kanalizace a plynofikace. Tohle byly změny, které skutečně zásadně pozvedly kvalitu života v Černošicích, a ne řada stojanů na bicykly před nádražím (mimochodem, kdo si troufne tam kolo – byť zamčené – nechat, a odjet vlakem do Prahy?).
 
Díky výsledku letošních parlamentních voleb máme mimořádnou šanci volit v obecních volbách opravdu svobodně, bez obvyklé potřeby “vyvažovat” špatný výsledek v poslanecké sněmovně. To před čtyřmi lety určitě hodně pomohlo zdejší ODS získat sedm míst v zastupitelstvu. My tuto chybu z minulých voleb nehodláme opakovat a doufáme, že nebudeme sami.
 
Záleží jen na nás, zda tentokrát využijeme šanci demokraticky vyměnit vedení našeho města, a nebo jestli dnešní poměry v Černošicích budou naší zásluhou fungovat navěky.
 
Jsme rádi, že autoři těchto stránek upozorňují i na další potenciálně rizikové subjekty – na Volbu pro město, která tuto zdejší ODS v minulých osmi letech mnohokrát “konstruktivně” podržela, a též nenápadnou Černošickou výzvu s jejími líbivými hesly.

RNDr. Edita Metličková a RNDr. Tomáš Metlička

 

 

 

PhDr. Otakar Štanc
74 let
pracoval jako geodet, pedagog, personalista, vedoucí projekce
od r. 1990 obchodní aktivity
autor odborných článků, studií, učebnic
PhDr. Otakar Štanc

Proč je třeba zásadní změny?

Jde o otázku, na kterou jsem již odpověděl mnohokrát a mám pocit, že i když bylo z mé strany odpovídáno poctivě a myslím i srozumitelně, že mé soudy stejně nikoho nezajímaly. Možná ani ty, o nichž jsem předpokládal, že bychom se na řešení jistých problémů mohli shodnout.

Komunální politika města je ostudná, tutlají se aféry jejích protagonistů, které by měly být v právním státě, za který se vydáváme, označeny jako trestné. Jistě jste si také už všimli, že opoziční zastupitelka Věcí černošických se hodně snažila, ale dostávala záměrně rozporuplné informace, aby její postupy a závěry budily nevěrohodný dojem.

Často se zamýšlím i nad tím, zda můj pohled není s přibývajícím věkem kritičtější, ale pak se spíše přesvědčím, že jsem k mnohým zdejším jevům smířlivější, nikoliv odevzdanější.

A tak si v čase, který od minulých komunálních voleb uplynul, stále víc uvědomuji, že z komunální práce pro naše občany zcela vymizely prvky, které tuto práci, resp. spolupráci podmiňují. Nastoupila samolibost a arogance. Špatným a neveselým příkladem jsou i televizní záběry z jednání našeho parlamentu.

Prvořadou podmínkou je spolupráce radních a zastupitelstva na úrovni nestranickosti. Komunální volby by měly být především o lidech, kteří svou kandidaturou dávají předpoklad, že zastupitelské orgány budou pracovat s odborníky ochotnými věnovat svůj volný čas ve prospěch spoluobčanů. S lidmi, kteří svou odbornost prokázali v aktivitách pro město. Příkladem by tu mohly být zastupitelské orgány města z minulých volebních období, které však byly současnými představiteli města odmítnuty.

Jejich úspěšnost, která jim nikdy nebyla přiznána, spočívala v umění naslouchat argumentaci druhých, v trpělivosti a vůli pochopit hloubku a důsledky projednávaných problémů, mýlit se, a své omyly s omluvou přiznat, a hlavně ve slušnosti, která onu spolupráci podmiňuje. Pak se daří dobré komunikaci nejen mezi radními a zastupiteli, státní správnou, ale se zvláštním důrazem i na komunikaci s voliči, občany vůbec.

Odmítání slušnosti v politice je pohrdáním základní etickou normou předpokládající tvůrčí společenské bytí a soužití. Sleduji zvláště zdařilé pokusy našich radních o zneužití územního plánu města, některé nechutné a průhledné spekulace členů komunální koalice.

PhDr. Otakar Štanc

 

 

 

Ing. Karel Holub
OSVČ, daňový poplatník
posledních 12 let činný v místní komunální politice
v Černošicích žije trvale 40 let
Ing. Karel Holub

Proč je nejvyšší čas na změnu?

V roce 1998 jsem byl zvolen do Rady města za VPMČ - fungoval jsem společně se zde píšícími  Rudou Paďoukem, Otakarem Štancem i ostatními kolegy naprosto apoliticky, nezištně a cele v zájmu obce. Po "svém prkně"  jsem pošetile jel i dalších 8 let, nyní již nekandiduji.

Na jiném místě těchto stránek je podrobně popsáno, jakým způsobem se probojovali k moci borci v dresech ODS, kteří nám teď do schránek - opět za naše peníze - posílají letáky, na nichž bujaře odfajfkovávají, co vše mají "splněno". Bohužel se mi vybavují doby minulé, v nichž jsme si ve frontě na toaletní papír, mandarinky atd. atd. mohli krátit dlouhou chvíli čtením tiskovin,též nám líčících, jak je vše skvělé, kolik toho bylo v našem zájmu proinvestováno a jak se to zpátečníkům a škarohlídům nelíbí.

Bohužel i dnes mi stačí projít se psem Sadovou ulicí (kde jsou dodnes za šíleně drahé peníze nedodělaná torza chodníků, vybudovaných zejména pro chodce s jednou nohou o 10 cm kratší) - k "Sportparku Berounka" (což je opět za šíleně drahé peníze "vybudovaná" deponie výkopové jílovité zeminy, porostlá sporým hrbolatým drnem, kde si i v létě s Karlem IV.  užijeme bahna dosytosti). Tam opatrně usednu na zlovolně uskřinující prkna, kterými jsou vtipně olemovámy větráky kanalizace, vedoucí k ČOV, která je v důsledku enormního růstu obyvatelstva přetížená a tudíž často nefunkční (viz výhrůžné zprávy Povodí Berounky) a kochám se pohledem na vydrancovanou zbrojnici po dlouhá léta bezvadně fungujících černošických hasičů - z bůhvíjakého rozmaru "rozkulačených". A když se podívám směrem k Berounce, mohu snít o 3 metry široké asfaltové cyklostezce, která má jen jedinou chybičku - za skoro 7 Mega je jen kilometr dlouhá.

Na rozdíl od svých dosavadních kolegů z VPM si nemyslím, že je možno najít s vedením města, které po léta takto jedná a vyhazuje (případně rozkrádá) peníze jím nevydělané, jakékoli názorové "průsečíky, či se s ním na čemkoli čestně a spolehlivě dohodnout. Myslím si naopak, že jediná šance poctivých Černošičáků na změnu k lepšímu je jít v hojném počtu k volbám a volit lidi neprofláknuté, inteligentní, živící se úspěšně ve svém oboru, nejlépe takové, kteří se vůči stávajícímu, Černošice devastujícímu buranskému triumvirátu dlouhodobě jednoznačně, ostře a úspěšně vymezovali.

Je opravdu nejvyšší čas na změnu - a věřím, že to klapne!

Ing. Karel Holub

 

 

Pavel Dušánek
30 let
ženatý
softwarový analytik, Linux admin
v Černošicích žije od narození
Pavel Dušánek

Nechci:

 1. platit z peněz daňových poplatníků jakékoli "tunely" a další nesmyslné akce.
 2. soukromé PR několika místních politiků v obecním měsíčníku, hrazené z obecního rozpočtu.
 3. politiky,  kteří přinesli bolševické manýry z dob minulých, aneb všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Chci:

 1. jít k volbám a volit kandidáty, o kterých vím, že jsou schopní a hlavně slušní.
 2. výměnu "politiků" s malým p za Politiky s velkým P, kteří si nepletou službu veřejnosti s obchodem s pozemky.
 3. radnici která bude otevřená všem občanům, která bude prosazovat dlouhodobou vizi rozvoje města, která bude zodpovědná a nebude se chovat tak, že tu pro naše potomky zbude jen pár - před volbami nově vydlážděných - chodníků a k tomu hromada dluhů.

Černošice, nedejme se!

Pavel Dušánek


Zpět

PODPORUJÍ NÁS