Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Kmotři neunesli porážku a neštítí se vyhrožovat

(28.09.2011)
Kmotři neunesli porážku ve volbách a používají metody hodné organizovaného zločinu. Je snad standardní politickou metodou parlamentní strany posílat jménem kritika podvržený dopis všem obyvatelům? Nebo mu založit falešný a lživý Facebook profil?  Nebo medializovat lež, že kritika obvinila policie z trestného činu pomluvy? Nebo výhružné anonymy a anonymní udání na smyšlené prohřešky? Vrcholem je, před malými dětmi sprostě vyhrožovat fyzickou újmou.

Pane M. Jiroute
Jak jistě víte, v sobotu 15.10.2011 jsem spolu se svou rodinou, tj. partnerkou a dvěma malými dětmi (4 roky a 6 let) panu Knetlovi zaplatil vstupné a tak navštívil veřejný koncert pana Ivana Mládka & band v podniku Jedličkovi lázně.

Při odchodu z koncertu jsem vracel židle, přistoupil jste ke mně, zastoupil mi cestu a velmi agresivně pronesl tuto řeč, doslova:

"Ty zmrde, jestli sem ještě páchneš, dostaneš přes držku, že se už nezvedneš, rozumíš ty hajzle, rozumíš, už se nezvedneš ty hajzle zasranej".

Na toto jsem reagoval slovy, že si nepamatuji, že bychom si kdy tykali a požadavkem, abyste mě neobtěžoval a neomezoval. Obešel jsem vás, došel ke své rodině a začal oblékat děti k odchodu. Přistoupil jste k mé rodině a v agresi pokračoval slovy:

"Ty zmrde moravskej, poď ven, dostaneš přez držku, že se nezvedneš, vzal sis sebou haranty a to máš jediný štěstí. Ještě jednou sem ještě vlezeš, dostaneš přes držku, že už se nesebereš. Víš co ty zmrde, pojď ven, pojď hajzle zasranej, pojď si to rozdat, dostaneš přes držku hned."

V tomto vašem projevu jste v obměnách tohoto sdělení za úleku našich dětí pokračoval po celou dobu, než jsme naše děti oblékli a odvedli. Nijak jste nebral na vědomí opakovanou žádost mé partnerky i mě, abyste nás nadále neobtěžoval.

Moje partnerka i děti dostaly strach a na incident dosud opakovaně vzpomínají. To je důvod, proč se k vašemu incidentu vracím a proč vám píšu.

Mohu rozumět tomu, že vám, jako bývalému faktickému vládci Černošic, nebyla vhod moje občanská iniciativa v letech 2009 a 2010, kdy jsem svobodně vyjadřoval svůj občanský názor, že tunelovat, zneužívat pravomoci, osobně se obohacovat na veřejný účet se nemá. Mohu rozumět i tomu, že např. moje občanské angažmá pro MF Dnes v rozkrytí pozadí vašich dalmatiských spekulací s pro obec strategickými pozemky "Pod Školou a Měchury" nehodnotíte jako občanskou statečnost, nýbrž jako "zradu" "kmotrovskypodnikatelské pseudoetiky - tak to přece v ČR chodí". Čemu však nerozumím je skutečnost, že vy, jakožto stále vůdčí osoba zdejší černošické buňky ODS, (tedy veřejná osoba) se uchylujete k tomuto jednání.

Neumím si nedávat do souvislostí, že i další vůdčí osoba vaší buňky ODS p. Kpt. Ing. Jindřich Vodička mne 22.9.2011 během veřejného zasedání zastupitelstva dvakrát kontaktoval a temně mi doporučil: "Odstěhujte se".

Vám i vaší "buňce" sděluji:

  1. Neodstěhuji se. V Černošicích jsem postavil dům, založil rodinu, občansky se aktivizoval při katastrofách způsobených nejenom velkou vodou 2002, ale i "nedobrými lidmi".
  2. Nenechám sobě a své rodině nijak vyhrožovat, natož ubližovat. Jak jste možná již mohl pochopit, pokorně ctím jeden ze základních zákonů fyziky, axiom akce a reakce. Možná Vás mohla poplést má "nedůslednost" dovést kauzu "Dalmatin" až k trestně právním důsledkům pro vás (jako domnívám se zosnovatele celé blamáže) i vaše komplice (exstarostu Černošic a poslance parlamentu ČR Aleše Rádla a exradního Michala Přibíka). Moje "nedůslednost" však nebyla motivována jen tehdejší nevírou v politickou nezávislost orgánů činných v trestním řízení, ale i obavou o případné důsledky pro osoby blízké zájmům obce, konkrétně osobu p. Ing. V. Bočana (kterého pokládám za oběť vašich spekulací ve prospěch vaší společnosti Dalmatin a.s.).
  3. Navzdory vašim výhrůžkám, nemíním omezit osobní svobodu pohybu sebe a své rodiny na místa, které mi určíte.
    Tedy veřejný podnik Jedličkovi lázně budu navštěvovat tak, jak to má v listině práv a svobod zajištěn každý občan. Pokud nám (mně a mojí rodině) i při odchodu bude ublíženo neznámými pachateli, budu se domnívat, že je to naplnění vašich osobních výhrůžek.
  4. Domnívám se, že zatím neprojevujete osobnostní a morální předpoklady, abyste mohl zastávat vůdčí vliv, natož významnou veřejnou funkci, lhostejno jak módní politické tričko nosíte.

Vás osobně žádám:

O písemnou omluvu a odvolání vašich výhrůžek z 15.10.2011.

Nezávisle na vaší reakci nebudu nic měnit na svých občanských postojích.

Martin Moravec
Občan Černošic


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS