Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Zjištění 8 – NE-koncepční Investice, NE-veřejné zakázky, NE-všimné, ZÁVĚR

(12.10.2010)
V letech 2007-2010 neproběhlo v Černošicích jediné veřejné otevřené výběrové řízení… O cca 80% všech zakázek, přesně 114.605.658 Kč se rozdělili jen 4 firmy, doporučené moudrým výběrem radních. Umí se však chovat soudružsky, nejsou kapitalistické hyeny. O vyhranou zakázku se umí podělit.

Investice v Černošicích trpí těmito vadami:

  1. Neexistuje strategie, skutečné střednědobé určení investičních priorit, co je pro občany obce třeba
  2. Nedostatečná schopnost obce získat investiční dotace
  3. Neexistující nebo selektivně uplatňovaná pravidla spoluúčasti vlastníků pozemků na vybudování infrastruktury, jako metodický podklad pro přípravu spravedlivých plánovacích smluv
  4. Pravomoci k rozhodování jsou soustředěny do rukou radního, který bývá ve střetu zájmů
  5. Nejsou mechanismy (vůle nebo schopnost?), jak dosahovat přiměřené ceny zakázky
  6. Není dostatečně zajištěna kontrola a transparentnost výběrového řízení

 

Komentáře:

Add1.
Možná nějaká strategie existovala, ale nevíme, zda byla vedena veřejným zájmem. Např. dalmatini měli plán jak změnit UP v lokalitě Habřiny viz kauza Sorea, Habřiny, nebo viz kauza Dalmatin - Pod Školou a Měchury. Pod Školou se měla zredukovat plocha veřejné vybavenosti, a zmizet příležitost mít Pod Školou zelené místo oddychu. Dalmatini měli jasný plán a to vybudovat na pozemcích obce obchodní centrum. Pan Jirout plánoval investici 600-700 mil Kč krytou soukromími investory, jak pokradmu vyjevil. Chápeme, že parčík popř. tělocvična však nejsou taková investiční sousta, jako obchodní zóna.

Nebo navazující bulvár Střednička. Možná proto se ulice Střední nechala zatím změnit na tankodrom.  Nebo plán vybudovat B&R, parkoviště u nádraží za cca 30 mil Kč. A když ne B&R, tak alespoň P&R, tj. terénní val u domu p. Rádla + trávník. Ano, je to tam nyní upravenější, jen to obec stálo namísto cca 0,6 mil Kč o 4 mil. Kč navíc. A to nepočítám režijní výdaje ve výši 250 tis Kč rok co rok. Jedná se o nájem ošklivé barabizny, kam byli městem odklizeni dva hendikepovaní občané. Překáželi totiž terénnímu valu před domem p. Rádla, tak se jim nejdřív poslal výměr na 2,7 mil Kč, na to již slyšeli, a mohla začít demolice jejich domku viz kauza Vyletovi.

Nebo změna taktiky v době, kdy měla obec podepsanou smlouvu na odkoupení kulturního sálu od firmy IBS (cca 10mil Kč), platila dokumentaci na jiný kulturní palác za cca 40 mil Kč.
Nebo plán jak za obecní peníze vybudovat slepou ulici Jiroutovu viz kauza Vápenice, nebo slepou ulici Zvonkovou k pozemku p. Rádla, nebo ulici Lipovou vedoucí k vyvedeným pozemkům p. Jirouta viz kauza Sorea, zátoka Radosti, a tak by se dalo pokračovat dlouho.

Ale kde byl akční plán pokrytí skutečných potřeb obce: školky, tělocvična ZŠ, kulturní dům, nástavba hasičárny, pořadí v budování ulic aj.?

Add2
Bylo popsáno v  článku Zjištění 7 – Investiční dotace: propaganda vs. skutečnost

Add3,4
Diametrálně rozdílný přístup k různým vlastníkům (kořist / šikana) ilustrujeme na příkladě kauza Vápenice:

 


Add5,6
Není umožněna skutečná otevřená soutěž mezi dodavateli. (Radní si určí, které firmy se osloví)
Není zajištěna dostatečná kontrola nad aktem „otvírání obálek“ oslovených firem, tuto činnost provádí zpravidla opět radní (bez faktické povinnosti umožnit nezávislou kontrolu)

Konkrétní příklad výše NE/VŠIMNÉHO je uveden . viz kauza Vápenice, 5. poučení, jak moc štědré jsou zakázky oproti obvyklým cenám o 60%, 100% nebo více %?

VŠECHNY zakázky v minulém volebním období byly zadány nikoli veřejným výběrovým řízením, ale metodou tzv. „oslovení firem", které určí radní. Pak nepřekvapí, že 80% veškerých financí na investiční zakázky, tj. 114.605.658 Kč doputovaly pouze 4 firmám. Oslovené firmy (většinou je počet 3) soutěží obálkami v nejnižší ceně. Ale vítěz se umí se „smutným" poraženým domluvit. Pracuje pro něj pak jako subdodavatel, přece by bylo od vítěze nekamarádské, nechat si vše pro sebe. Na základě těchto i jiných indicií jsme požádali obec o podrobnou dokumentaci ke 2 vybraným zakázkám.  Infrastuktura Vápenice (13 mil Kč) a ulice Kladenská (22 mil Kč). K oběma pan Rádl odmítl předat kopie projektové dokumentace s odvoláním na autorská práva projektanta. Přílohou zasíláme rozhodnutí rady, z něhož vyplývá, že podmínkou smlouvy byly autorská práva ve vlastnictví obce... Tedy lže nebo jen zase zapomněl?

Závěrem by se dalo spekulovat, kolik ze zmíněných 135 mil Kč investic mohlo zůstat v rozpočtu obce jako ušetřené NE-všimné, zda to může být 13,5 mil Kč (10%), 27 mil Kč (20%) či víc, pokud by byly zajištěny skutečně soutěžní podmínky. Ale jako daleko dražší problém vnímáme pro obec rezervu v bodech 1-4.

Pojďme na malém a dílčím příkladu spočítat rozdíl, mezi MRAVNÝM A KOMPETENTNÍM pojetím vlády města a dalmatinským. Jen na Vápenici (investice 11,3mil) byl neúčelně vynaložený náklad 6-8 mil Kč. Jen na terénní val p. Rádla bylo neúčelně vynaloženo 4 mil Kč. Vezměme těchto „zaštěkaných" 10 mil Kč, dělejme kompetentní investiční strategii a buďme stejně úspěšní v získávání dotací (finanční páka 1/4,5) jako Dobřichovice. Získáme tak dotaci 45 mil Kč, máme na investiční záměr dohromady 55 mil. Kč. Za to se dá postavit školka (23 mil Kč), koupit kulturní sál (10 mil Kč), přistavět hasičárnu (2 mil Kč) a stále nám zbývá 20 mil Kč na hřiště, chodníky nejen volební, a na co ještě všechno...ještě...pomyslíme.

Inu všechno je o lidech, všechno je o prioritách.

Je na nás, jaké lidi si zvolíme.

Černošice Nedejme se!

 

PS: Nedá nám, abychom v závěru finančního účtování vlády dalmatinské mafie neodcitovali klasika. A opět autora letošní volební agitky ODS:

„Nesmyslné úsilí některých opozičních zastupitelů škodit po celé volební období při realizaci kteréhokoli z našich projektů (pozn. asi nejvíce Pod Školou/ Měchury), které ovšem dostaly v rámci vítězného programu jasný mandát, bylo místy nepochopitelné a svou zákeřností a použitými prostředky až ubohé. Ale taková už je politika, když je postavena namísto jasných programových střetů a vzájemného respektu jen na lidech, jejichž jedinou předností je schopnost šířit pomluvy a lži. Takoví lidé mohou v radách měst sedět sebedéle, ale nezůstane za nimi nic jiného, než trochu toho prázdného tlachání a zkažených lidských vztahů."

Lépe by to  nenapsal asi nikdo, zřejmě ze skromnosti pisatel zapomněl dodat, že navíc zbyla pořádná díra v obecní kase.

 


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS