Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Hospodaření obce

Zpráva o stavu hospodaření obce - souhrnVedení radnice nám "opomnělo" předložit své finanční účty. Říkají: "pojďte nás volit znovu - přejeme Vám dobrý den". Tedy ÚČET BEZ HOSTINSKÉHO?. Kdo je tím hostinským, či spíše HOSTITELEM je zřejmé. Jsou to občané a...  
více zde
Zpracovat informace o hospodaření obce nebyl to snadný úkol, neboť výkaznictví hospodaření obce není transparentní (rozhodně pro občana i zastupitele), namátkou uvedeme některé zásadní rezervy:  
více zde
Jen za poslední 2 účetní roky má obec schodek 27.907.853 Kč.  
více zde
Zjištění 3 – rozprodán investiční majetek za 114 231 849 Kč; zjištění 4 – utržené peníze nejdou na investice trvalé hodnoty.  
více zde
Současný schválený stav zadlužení vůči bankám je 50.000.000 Kč. Pro srovnání: sousední Dobřichovice jen 18 mil Kč.  
více zde
Zatímco v roce 2004 spolkla administrativa čtvrtinu rozpočtu, po 4 letech vlády dalmatinů už to je téměř polovina! Naopak výdaje na výstavbu mají sestupnou tendenci a dnes dosahují zhruba čtvrtiny hodnot oproti roku 2004, tedy...  
více zde
Dobřichovice získali 4,3 krát víc investičních dotací než Černošice! Za období 2007-2010 jsou tyto dotace přepočítané na obyvatele, i v absolutní částce získali Dobřichovice 2,3 víc Kč ...  
více zde
V letech 2007-2010 neproběhlo v Černošicích jediné veřejné otevřené výběrové řízení… O cca 80% všech zakázek, přesně 114.605.658 Kč se rozdělili jen 4 firmy, doporučené moudrým výběrem radních. Umí se však chovat...  
více zde
PODPORUJÍ NÁS