Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

Zjištění 1 - v hospodaření obce se dá jen těžko vyznat

(12.10.2010)
Zpracovat informace o hospodaření obce nebyl to snadný úkol, neboť výkaznictví hospodaření obce není transparentní (rozhodně pro občana i zastupitele), namátkou uvedeme některé zásadní rezervy:
  1. Neexistují Výdajové a Příjmové organizační jednotky (např. samospráva/ regionální správa/ pověřená státní správa/ vyplácení soc. dávek aj.), vše je zamícháno do jednoho pejsko-kočičina dortu
  2. Nejsou nikde k dispozici časové řady výdajů/ příjmů, z kterých by bylo patrné, jaké jsou trendy (kde rostou výdaje, kde je něco nerentabilní, rozumějme  - nekryto adekvátními příjmy)
  3. Neexistuje důsledné rozdělení, co jsou čisté Investice a co jen Opravy
  4. Neexistuje důsledná Zakázková evidence Výdajů a Příjmů (např. Investiční akce)
  5. K zakázkám (investičním) neexistuje elektronická archivace údajů datového typu, např. Výkazů výměr - nabídkových cen, která by se dala jednoduše předat, zkontrolovat. Úřad je ještě stále u „papíru" (ani naskenovaný papír ještě nejsou data).
  6. Úřad nám odmítá předat Projekty investičních akcí s odvoláním na autorská práva!!! Co je tak původního a tajného na vyprojektované cestě? Jsou to za alibi. Projekt musí být veřejně přístupný, tato podmínka musí být součástí účasti na výběrovém řízení. (Bez projektu se značně komplikuje kontrola finanční přiměřenosti zakázky).  Když jsme chtěli data o konkrétních zakázkách, p. Rádl nám lhal, když odmítal vydat projektovou dokumentaci.  Autorská práva dle našeho zjištění již mají patřit městu!!! (viz příloha v článku Zjištění 8 – NE-koncepční Investice, NE-veřejné zakázky, NE-všimné, ZÁVĚR)

Výčet těchto bodů není kritika pracovníků úřadu, u kterých věříme, že svěřenou práci dle ZADÁNÍ provádějí pečlivě a svědomitě. Co však je tím problémem, je právě to ZADÁNÍ. Tedy požadavek HOSPODÁŘE, v našem případě Rady města, co, jak má být standardně sledováno, archivováno, zveřejňováno. Současné ZADÁNÍ hodnotíme jako NEKOMPETENTNÍ (a to je to lepší vysvětlení).

Od 6/2010 jsme si vyžadovali řadu jinde standardních elektronických podkladů, avšak pro jejich výslednou formu a vypovídací schopnost jsme jako zdroj zpracování hospodářských výsledků nakonec vycházeli z veřejných údajů:

http://www.mestocernosice.cz/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu-formulare/financni-odbor/

(viz „Závěrečný účet za rok 2004,2005,2006,2007,2008, 2009" nebo v příloze)

Zdrojem informací o investičních akcích jsou údaje, které jsme si koupili (zpracované odborem investic).


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS