Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

Zpráva o stavu hospodaření obce - souhrn

(12.10.2010)
Zpráva o stavu hospodaření obce - souhrnVedení radnice nám "opomnělo" předložit své finanční účty. Říkají: "pojďte nás volit znovu - přejeme Vám dobrý den". Tedy ÚČET BEZ HOSTINSKÉHO?. Kdo je tím hostinským, či spíše HOSTITELEM je zřejmé. Jsou to občané a jejich obec, jejich obecní majetek, pravomoci, které jsme Radním v minulých volbách v dobré víře zapůjčili. Naše OBČANSKÁ iniciativa se pokusila v rámci našich omezených zdrojů (data, čas, kompetentní součinnost obce) chybějící finanční vyúčtování předložit.

 

Zjištění 1 - v hospodaření obce se dá jen těžko vyznat


Zjištění 2 - obec má vyšší výdaje než příjmy


Zjištění 3 – rozprodán investiční majetek za 114 231 849 Kč


Letos obec plánuje prodat další majetek v hodnotě 14.015.000 Kč


Zjištění 4 – utržené peníze nejdou na investice trvalé hodnoty


Zjištění 5 – Reálné zadlužení obce – 50 mil Kč


Zatímco ještě v roce 2007 mělo město úspory přes 24 mil. Kč, v letošním roce už schválený dluh vůči bankám činí 50 mil. Kč (pro srovnání: Dobřichovice jen 18 milionů).
Náklady na 5% úrok z 50 mil. Kč znamenají 2,5 mil. Kč ročně.


Zjištění 6 - bují administrativa, výstavba zmírá

  • ADMINISTRATIVA: Zatímco v minulosti nás stála ¼ rozpočtu, za vlády dalmatinů spolkne téměř polovinu rozpočtu!!!
  • VÝSTAVBA: Zatímco v období 2004-2006 šlo na výstavbu 78,6 mil Kč ročně, za vlády dalmatinů už zbylo na výstavbu jen 33,8 mil Kč ročně a to se sestupným trendem (a to včetně „volebních chodníků“)


Zjištění 7 – Investiční dotace: propaganda vs. skutečnost

Dobřichovice získali 4,3 krát víc investičních dotací než Černošice!


Zjištění 8 – NE-koncepční Investice, NE-veřejné zakázky, NE-všimné


80% ceny všech zakázek vyinkasovali jen 4 firmy. Radnice odmítá vydat ke kontrole Projektovou dokumentaci na poptané zakázky Vápenice, Kladenská. Prý nemohou. LŽOU.

 

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS