Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

5. poučení, jak moc štědré jsou zakázky oproti obvyklým cenám o 60%, 100% nebo více %?

(02.10.2010)
Jako by nestačila sama Jiroutova ulice, je celá zakázka navýšená oproti běžným cenám o 60%,100% nebo více %? Kolik milionů činí celkový zbytečně vynaložený náklad obce? 7 mil Kč či více?? (2009)

Podle zákona číslo č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsem si koupil od odboru investic přehled zakázek za poslední volební období. Mimo jiných zajímavých skutečností mě překvapilo i vyúčtování za infrastrukturu Vápenice.

Celkem stála akce 13 338 299 Kč. Z této částky musíme odečíst 2 046 800 Kč, což byl náklad na první část dokumentace ke školce. Tomu jsem se velmi podivil, neboť na 20.9.2010 na jednání zastupitelstva jsem se dozvěděl, že druhá část dokumentace bude stát dalších 1,5 mil Kč. Celkem jen za projekt obec zaplatí firmě PIKAZ 3,5 mil Kč, což je 10% rozpočtu školky! (stranou uvádím, aniž bych se chtěl architektů dotknout, osobně jsem při svém podnikání vyjednal shodnou cenu 3,5 mil Kč na kancelářský a logistický areál s hlavní budovou o zastavěné ploše 14.000 m2).

Jen na sítě a komunikaci tedy padla částka 11 291 499 Kč. Vezmete-li pásmo, dá se změřit skutečný rozsah stavby. Dále jsem čerpal ze tří zdrojů.

I. Jednotkovou cenu použitou ve výpočtu „CENY OBVYKLÉ maximum" z oficiálního údaje stavebního úřadu (hodnota 2 300 Kč/m2 dle ing. Voldřicha - z důvodové zprávy z 1.7.2010 k regulačnímu plánu Vápenice)

II. Jednotkovou cenu použitou ve výpočtu „CENY OBVYKLÉ minimum" z nabídky firmy EKIS z 8/2010. Tuto nechal zpracovat sám pan Jirout pro svoje potřeby schválení třetí verze regulačního plánu, aby mi demonstroval moje reálné náklady vyplývající z regulačního plánu Vápenice (a také hrozilo nebezpečí, že se na této investici bude muset osobně podílet - hodnota 1 296 Kč/m2).

III. Jednotkovou cenu za samotné sítě jsem obdržel od firmy KN-Project, která mimo jiné vykonává technické dozory a kontroly cenových kalkulací (hodnota  4 000 Kč/bm).

Nejdříve vyčíslíme ceny obvyklé, varianta maximum z dat pana Voldřicha, minimum od pana Jirouta:

Tabulka_51

Rovnou přejdu k závěrům, který je zpracovaný ve 2 variantách, mezi kterými se pravděpodobně nachází skutečnost:
Ještě truchlivější jsou závěry nad pohledem přes neúčelně vynaložené náklady. Jako účelnou pro obec počítám pouze stavbu komunikace ke školce („Slepá a drahá“) v obvyklé ceně. Tedy kdyby se nestavěla tzv. „Jiroutova ulice“, která nemá pro obec žádný význam:
Požádal jsem o další co možná nejpodrobnější informace o této zakázce, stejně jako k další akci firmy Zepris (ulice Kladenská, náklady 22 mil Kč). Věřím, že mi požadované informace obec vydá a budu je moci zpracovat.

 Související články:


Osm poučení z lokality Vápenice

1. poučení, jak využít stavební uzávěru – aneb mnichovská dohoda po dalmatinsku 8/2007

2. poučení, jak hájit zájmy obce tak šikovně, že získáte pozemek za méně než polovinu

3. poučení, vabank o mateřskou školu aneb šikana na nepřízpůsobivé (říjen 2008)

4. poučení, jak za obecních 4,48 milionu přijít ke „své“ ulici (2009)

6. poučení, jak někdy nestačí vydírání ani "strejčkování"

7. poučení, jak otočit o 180 stupňů je-li ouzko

8. poučení, jaké je finále dalmatinského úřadování?


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS