Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

6. poučení, jak někdy nestačí vydírání ani "strejčkování"

(02.10.2010)
Jak Jiroutovi podpora „strejčků“ nadvakrát ke schválení regulačnímu plánu nepomohla (červen a červenec 2010)

 

Dne 3.6.2010 bylo na pořadu schvalování zastupitelstva regulační plán (dále jen RP) Vápenice i jiných lokalit. Součástí návrhu byla i povinnost pouze pro majitele 9% lokality vybudovat 37% všech komunikací v lokalitě (na obrázku C,D,E). Prý je NEZBYTNÉ zajistit průjezdnost od ulice Mokropesské. (63% komunikací již na své náklady uhradila obec - „Ulice Jiroutova" a „Slepá a drahá" ke školce).

Proti tomuto návrhu jsem namítal dvě věci:

  • Lokalita nebude průjezdná, neboť náklad 5,7 mil Kč je šikanózní pro vlastníky 9% lokality, tedy údajně nezbytná průjezdnost NENASTANE
  • Do investic v celé lokalitě nejsou a zřejmě cíleně nebyli zapojeni další vlastníci (p. Jirout), neexistuje žádný klíč rozdělení nákladů, schválením RP se obec připraví o možnost získat poměrný příspěvek od dalších vlastníků

Navzdory hysterickým výlevům p. Jirouta a osočováním mé osoby se našlo dost „nestrejčkovky" uvažujících zastupitelů a RP odložili na další řádné zasedání (září 2010)

Pan Jirout však iniciativně svolal na 17.6.2010 tzv. „neveřejnou pracovní poradu" všech zastupitelů k RP. Spolu s dalším občanem jsem přijal pozvání několika zastupitelů, abych se účastnil s právem odpovídat na případné otázky zastupitelů, kterými chtěli konfrontovat jednostranná tvrzení p. Jirouta.

Jakmile jsem přišel do místnosti úřadu, jako první demonstrativně opustil místnost p. Strejček, prý vše podstatné sdělí p. Jirout, prý mu plně důvěřuje a nehodlá jednat za mé pasivní přítomnosti. Nato i pan Jirout sklapl noty a celé jednání rozpustil...

Do dalšího mimořádného zastupitelstva (13.7.2010) se p. Jirout a p. Strejček snažili získat mezi zastupiteli podporu původního návrhu. Pan Jirout si vypomohl otevřeným vydíráním  formou přivození statisícové škody, pokud nejmenovaný koaliční zastupitel nebude hlasovat pro regulační plán!!!

Já jsem zpracoval písemnou dokumentaci dokazující veškerá moje tvrzení a tuto jsem dal k dispozici zastupitelům.

P. Jirout tedy na mimořádné zastupitelstvo 13.7.2010 přinesl nový návrh RP, tento byl již požadoval „jen" 21% všech komunikací s nákladem 2,7 mil Kč (na obrázku C) pouze pro majitele 9% lokality. V ostatních parametrech byl stejný, jako předešlý a tedy jsem namítal tytéž dvě věci:

  • lokalita nebude průjezdná
  • RP legalizuje střet soukromých zájmů p. Jirouta, který připravil svým zvláštním přístupem obec o miliony

Tento regulační plán ani s pomocí p. Strejčka také neprošel...

 Související články:


Osm poučení z lokality Vápenice

1. poučení, jak využít stavební uzávěru – aneb mnichovská dohoda po dalmatinsku 8/2007

2. poučení, jak hájit zájmy obce tak šikovně, že získáte pozemek za méně než polovinu

3. poučení, vabank o mateřskou školu aneb šikana na nepřízpůsobivé (říjen 2008)

4. poučení, jak za obecních 4,48 milionu přijít ke „své“ ulici (2009)

5. poučení, jak moc štědré jsou zakázky oproti obvyklým cenám o 60%, 100% nebo více %?

7. poučení, jak otočit o 180 stupňů je-li ouzko

8. poučení, jaké je finále dalmatinského úřadování?


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS