Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

3. poučení, vabank o mateřskou školu aneb šikana na nepřízpůsobivé (říjen 2008)

(02.10.2010)
Příběh o tom, jak dalmatini naplnili své výhrůžky a potrestali „nepřizpůsobivého“ kritika obce.


Převzato z dopisu M.Moravce občanům z května 2010


Dne 19.9.2008 mě pan Rádl v reakci na můj dopis radním a mojí aktivitu o zachování počtu přejezdů písemně upozornil, že se mnou zatočí, cituji: „například při přípravě regulačních plánů v lokalitě Vápenice". Neměl jsem dlouho čekat.

Dne 15.10.2008 na veřejném projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro novou mateřskou školu se pan Jirout rozhodl změnit již schválený a předložený projekt komunikací a zasíťování lokality Vápenice pro novou mateřskou školu tak, abych jako jediný vlastník v lokalitě nezískal přístup na pozemek a jako jediný neměl možnost zasíťování. Konkrétně šlo o zrušení asi 3 metrů komunikace... Pozemek, o který se jedná (č.p. 2815/2, koupil jsem jej pro bratra v září 2008 od pana Bočana), tvoří jen 5% řešené lokality. Přes pana Skalického (ústně) po mě jako jediném v celé lokalitě požadovali (a v redukovaně stále požadují) zajištění průjezdosti celé lokality Vápenice vybudováním místní komunikace III. od hrany pozemku 2815/2 po ulici Mokropeskou (resp. Pod Ptáčnicí). Od svědků vím, jak se Dalmatini radovali, že mě připravili o minimálně 4 mil. Kč, můj propočet je ještě vyšší - 5,72 mil Kč, což představuje vícenáklad na pozemek 2.466,- Kč/m2 jen za položku zasíťovaná komunikace, což ve skutečnosti znamená faktické znehodnocení tohoto pozemku.

Veškeré mé návrhy, že ihned a rád poměrně přispěji na všechny náklady spojené s budováním veřejné technické a dopravní infrastruktury na Vápenici odmítají, nereagují na opakované osobní a písemné výzvy na předložení tzv. plánovací smlouvy a poměrného klíče přes to, že jsem již před rokem na žádost pana Jirouta poukázal na účet obce 165.000 Kč, jako zálohu na budoucí plnění.

Toto gesto odplaty (neměl jsem kupovat)důkaz gubernátorské moci (už se nám nepleť do cesty) předvedli vědomě v době, kdy by obec bez mého aktivního kroku (tzv. výslovného vzdání se práva odvolání) nestihla termín (pátek 14.11.2008) pro podání žádosti o dotaci na mateřskou školku v uváděné výši cca 30 mil Kč. Dokázal jsem tehdy rozlišit mezi osobními zájmy a zájmy veřejnými, zejména tíživou potřebou matek s dětmi mít šanci na umístění dítěte do mateřské školy a neoplatil naschvál, naopak slíbil jsem nákup hraček pro novou mateřskou školku v hodnotě 50 tis Kč (tedy závazek zde veřejně potvrzuji). Nepřestávám se však divit, že Dalmatini dokázali hrát do posledního okamžiku vabank - o mateřskou školku. Tedy kdybych se zachoval tak, že bych trucovitě seděl doma a aktivně nesepsal potupný dopis s „kapitulační formulí" - „vzdávám se práva odvolání", tento osobně nezanesl na úřad, obec by si mohla o přislíbené dotaci a mateřské školce nechat jen zdát. Jediné na co mohli Dalmatini spoléhat bylo, že pro případ, že bych realizoval svoje práva - tj. neudělal nic, by mohli prstem ukázat na viníka - na mne. Navzdory tomu, že jsem nedosáhnul spravedlivého a korektního přístupu, vzdal jsem se dočasně práva na spravedlnost, nikoli však Dalmatinům. Ti mé jednání ovšem vyhodnotili jako slabost, neboť ani po tomto gestu dobré vůle (ty po mě kamenem, já chlebem), se jejich přístup nezměnil.

Poznámky:

  • Jestliže zpřístupnění lokality Vápenice (a mateřské školky) od ulice Mokropeské a tedy i průjezdnost celé lokality mělo zůstat na bedrech jediného vlastníka (jehož pozemek zabírá 5% řešené lokality), jak předpokládali i 2 verze regulačního plánu, nikoho ani nepřekvapí, že toto zprůjezdnění jen tak nedopadne.
  • Pikantní tanečky kolem prosazení kontroverzního regulačního plánu najdete ve článcích:
  • Bez zajímavosti není ani to, že vdobě, kdy se tvořil projekt na zasíťování lokality Vápenice, nakoupil pan Jirout od jednoho ze dvou dominantních vlastníků stavební parcelu za cenu, kterou lze jistě označit za více než přátelskou. Dnes jsou na Vápenici všechny nové stavební parcely (vyjma mé shora uvedené) zasíťované a s novou přístupovou komunikací, investorem byla obec.

 Související články:


Osm poučení z lokality Vápenice

1. poučení, jak využít stavební uzávěru – aneb mnichovská dohoda po dalmatinsku 8/2007

2. poučení, jak hájit zájmy obce tak šikovně, že získáte pozemek za méně než polovinu

4. poučení, jak za obecních 4,48 milionu přijít ke „své“ ulici (2009)

5. poučení, jak moc štědré jsou zakázky oproti obvyklým cenám o 60%, 100% nebo více %?

6. poučení, jak někdy nestačí vydírání ani "strejčkování"

7. poučení, jak otočit o 180 stupňů je-li ouzko

8. poučení, jaké je finále dalmatinského úřadování?


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS