Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

2. poučení, jak hájit zájmy obce tak šikovně, že získáte pozemek za méně než polovinu

(02.10.2010)
Pan Jirout by jako řádný představitel obce měl v době, kdy vznikl záměr postavit novou školku (r.2007), přijít za majiteli pozemků a otevřeně měl představit záměr a dohodnout se na rozsahu plánovaných komunikací. To vše by měl nabízet podle transparentního a spravedlivého klíče, určujícího, jak a kdo se má podílet na nákladech infrastruktury (včetně výkupů komunikací).

Dnes již zesnulá paní Landová byla spoluvlastnicí 85% plochy nerozdělených a nezainvestovaných pozemků v celé lokalitě. Na místo, aby pan Jirout hájil zájmy města a dojednal pro obec i vlastníky spravedlivé a transparentní podmínky, vstoupil do hry jako soukromá osoba.

2.července 2008 kupuje pan Jirout od paní Landové parcelu číslo 2753/19 o velikosti 1.958 m2. (Oddělení tohoto pozemku zajišťovalo na základě plné moci paní Landové město Černošice na své náklady, květen až červenec 2008, MEUC-041707/2008). Tedy v době, kdy již pan Jirout zajistil na náklady obce projekt na zasíťování nové mateřské školky a okolí, kupuje pozemek patřící paní Landové za cenu 2.000 Kč/m2. V téže době, lokalitě a situaci prodalo město parcelu za 4.200 Kč/m2 …

Zdánlivá odbočka do jiné lokality, Maruška - bytovky na výjezdu do Dobřichovic

Zkuste zažádat o požehnání obec a SÚ, že chcete na 4 pozemcích o velikosti průměrně 779 m2 postavit namísto rodinných domů 4 bytovky po 4 bytech, zastavěná plocha parcel jen budovami je průměrně 33%. (toto jsou parametry bytovek Maruška u výjezdu na Dobřichovice dle údajů z katastru nemovitostí, zastavěnost včetně zpevněných ploch nemá daleko do 100%)

Zřejmě Vás radní a SÚ odkáží na regulativy platného územního plánu, kde jako minimální plocha parcely je 1000m2, viladomy i bytovky jsou nežádoucí a maximální zastavěnost plochy hlavní budovou je 20%.

Leda byste měli „z pekla štěstí“, které potkalo pana Františka Bureše, majitele firmy Universal Praha cz, s.r.o., vnuka zesnulé paní Landové, se kterým  pan Jirout dojednával zmíněný prodej babiččina pozemku na Vápenici a který také realizoval developerský projekt Maruška.

Necháme se překvapit, zda skutečně pan Jirout zaplatil alespoň částku uvedenou v kupní smlouvě tj. 2000 Kč/m2 (20.9.2010 přislíbil doložit zastupitelstvu originálem bankovního výpisu).

Závěrem prvního poučení si připomeňme, že pan Jirout na jednání zastupitelstva 20.9.2010 v reakci na mojí otázku, zda potvrdí skutečnost, že o nákup pozemku na Vápenici domlouval s jmenovaným Františkem Burešem: - pan Jirout odmítl odpovědět …

 Související články:


Osm poučení z lokality Vápenice

1. poučení, jak využít stavební uzávěru – aneb mnichovská dohoda po dalmatinsku 8/2007

3. poučení, vabank o mateřskou školu aneb šikana na nepřízpůsobivé (říjen 2008)

4. poučení, jak za obecních 4,48 milionu přijít ke „své“ ulici (2009)

5. poučení, jak moc štědré jsou zakázky oproti obvyklým cenám o 60%, 100% nebo více %?

6. poučení, jak někdy nestačí vydírání ani "strejčkování"

7. poučení, jak otočit o 180 stupňů je-li ouzko

8. poučení, jaké je finále dalmatinského úřadování?


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS