Černošice – nedejme se!
vymente politiky

KAUZY

1. poučení, jak využít stavební uzávěru – aneb mnichovská dohoda po dalmatinsku 8/2007

(02.10.2010)
První příběh z Vápenice se týká pozemku evidovaného v katastru nemovitostí pod číslem části obrázku označeného jako „Dalmatinský zálusk“. Jedná se o pozemek 2756/12 s výměrou 5.586 m2.

Na den 13.8.2007 si pánové Aleš Rádl a Michal Jirout pozvali na úřad majitelku zmíněného pozemku, paní Mgr. Alenu Číhalovou, a její známou paní Věnceslavu Křížkovou a její rodinu, jež vlastní sousední pozemek 2756/2 o rozloze 2.786 m2. Všem přítomným bylo známo, že rodina paní Křížková urgentně potřebuje souhlas rady s výstavbou rodinného domu na pozemku 2756/2.

Pánové Rádl a Jirout) vyjevili přítomným majitelům novinku, a sice, že na lokalitu Vápenice „bude uvalena" tzv. stavební uzávěra - tedy nebude možno po několik let stavět... „Velkoryse" však předložili „nabídku", kterou o dva roky později na mé výtky pan Jirout trefně komentoval - cituji: „mnichovská dohoda taky platila". Radní navrhli, že pokud všichni zúčastnění budou souhlasit s tím, že minimální výměra jejich jednoho stavebního pozemku bude větší než 2.700m2, dostane paní Křížková výjimku ze stavební uzávěry. (cituji doslova z oficiálního protokolu: „Zástupci města prohlásili, že v případě dodržení výše uvedeného dělení pozemků není důvod k neudělení výjimky z této stavební uzávěry". Paní Číhalová si dle vlastních slov byla vědoma, že takováto „dohoda" ji poškozuje (prodejnost pozemků), ale ze solidarity k urgentní potřebě sousedky v tísni omezení podepsala.

Možná naše radní vedl k takové „dohodě" veřejný zájem, na tzv. rozvolnění zástavby v lokalitě.Jsou tu ale skutečnosti, které takovému vysvětlení nepřejí:

a)   nesměl by existovat tzv. regulační plán (zpracovávaný od 2007 a zveřejněný až v květnu 2010), který v téže lokalitě přiděluje všem ostatním 17 pozemkům poloviční rozlohu (průměrně 1.404 m2).

b)   Po této „mnichovské dohodě" si Pan Jirout opatřil mobilní číslo paní Číhalové a opakovaně ji bez pozvání vyhledal v jejím bydlišti. Důvodem nezvané návštěvy byl zájem o nákup jejích pozemků (Vápenice + Habřiny). Ohledně pozemku na Vápenici pan Jirout argumentoval, že pozemek (2756/12) z hlediska výše jeho prodejnosti (ceny) trpí dvěma vadami. První je prý stavební uzávěra (na několik let), tou druhou je příliš velká rozloha (2x2.700 m2)dvou stavebních parcel. Tedy je prý zapotřebí „silného investora - akciovou společnost", jehož prý p. Jirout má již připraveného k nákupu...(jakpak se asi ten investor jmenoval)

c)   Tedy dle vlastní argumentace si byl p. Jirout vědom, že majitelku „dohoda s obcí" omezila co do možnosti dispozice s jejím pozemkem, dalo by se říci, že ji poškodila.

d)   Pan Jirout současně usiloval i o nákup pozemku číslo 493/2 o rozloze 9.783 m2 (lokalita Habřiny!)a nabízel za něj 200 Kč/m2. Pokud by se paní Číhalová prý rozhodla správně, zajistí pan Jirout jako přidanou hodnotu výjimku ze stavební uzávěry v pro paní Číhalovou v lokalitě Vápenice. (Zopakujme si, že pan Jirout  spolu s panem Přibíkem spoluvlastní v lokalitě Habřiny 16.000 m2 pozemků vyvedených z majetku zkrachovalé firmy Sorea a že tyto pozemky se již opakovaně pokusili převést na pozemky stavební)

Paní Číhalová zmíněné i jiné návrhy pana Jirouta odmítala. Nyní prokazuje velký kus občanské statečnosti už jen tím, že své zkušenosti písemně popsala a svolila k zveřejnění. Dovolím si z dokumentu paní Číhalové, který mám k dispozici, odcitovat závěr:

„... Domnívám se, že představitel města s tak širokými pravomocemi by neměl usilovat o soukromé výkupy pozemků, (ani jejich zprostředkování) neboť se obávám, že by mohlo jít o střet zájmů.

 Dále se soukromě domnívám, že pravomoci dané obecní samosprávou (např. stavební uzávěra) by neměly být používány jako nástroj obchodního vyjednávání a to ani pro obecní zájmy, natož soukromé."

 

Závěrem prvního poučení si připomeňme, že pan Rádl na jednání zastupitelstva 13.7.2010 v reakci na mojí žádost o vysvětlení uvedl: „nikdy v životě jsem s paní Číhalovou nemluvil". V té době se ovšem již jejich jména nacházely několik let vedle sebe na protokolu z jednání týkajícím se pozemků na Vápenici...

Tabulka_12


 

 

 

 


Související články:


Osm poučení z lokality Vápenice

2. poučení, jak hájit zájmy obce tak šikovně, že získáte pozemek za méně než polovinu

3. poučení, vabank o mateřskou školu aneb šikana na nepřízpůsobivé (říjen 2008)

4. poučení, jak za obecních 4,48 milionu přijít ke „své“ ulici (2009)

5. poučení, jak moc štědré jsou zakázky oproti obvyklým cenám o 60%, 100% nebo více %?

6. poučení, jak někdy nestačí vydírání ani "strejčkování"

7. poučení, jak otočit o 180 stupňů je-li ouzko

8. poučení, jaké je finále dalmatinského úřadování?


Přiložené soubory:

tisk článku

Zpět

PODPORUJÍ NÁS