Černošice – nedejme se!
vymente politiky

Jak volit

Co možná nevíte o komunálních volbách

Kdo kandiduje v Černošicích 

Komentáře ke kandidujícím uskupením

 

Proč ani volba konkrétních lidí nemusí stačit?

I když budete  volit pouze jednotlivé konkrétní kandidáty (tedy nikoli celou stranu), může stát, že na radnici přesto zasedne ten kandidát téže strany, kterého jste se snažili „vykroužkovat". Jak je to možné?

Systém přepočítávání preferenčních hlasů v komunálních volbách je jiný než u voleb do sněmovny a téměř vylučuje možnost některé kandidáty "vykroužkovat". Pokud najdete na kandidátce schopné a důvěryhodné lidi a dáte jim svůj hlas, dáváte vždy nejdřív hlas straně, jejíhož kandidáta jste zaškrtli. K tomu, aby některý z kandidátů jiného přeskočil, potřebuje získat o 10% víc hlasů, než je průměr na jednoho kandidáta jeho strany. To je ve větších obcích, jako jsou Černošice, téměř nemožné. Paradoxně tak kroužkováním můžete zvolit lídra, kterého jste chtěli přeskočit a vašemu kandidátovi tím nijak neprospět.

Navíc, po zakřížkování konkrétních lidí z nějaké strany (aniž byste současně zakroužkovali stranu za kterou kandidují!), mohou Vámi zakroužkovaní a zvolení kandidáti následně odstoupit ve prospěch  méně úspěšných kandidátů této strany.

Zejména kandidátka ODS, kde jsou tři hlavní exponenti (Rádl, Jirout, Přibík) seřazeni až na 4. až 6. místě, této variantě nasvědčuje . Při vší úctě ke všem slušným lidem na kandidátce ODS, pokud nechcete na radnici nikoho z tria  Rádl, Jirout, Přibík, nezbývá Vám při volbě nejen vynechat kandidátku ODS jako celek, ale i všechny kandidáty ODS.

 Související články:

ANKETA: Otázky pro lídry kandidátek

ANKETA: Odpovědi lídrů kandidátek


Zpět

PODPORUJÍ NÁS