černošice � nedejme se!

Na web cernosice-nedejmese.cz z roku 2010 se můžete podívat zde

 

Před osmi lety naše iniciativa pomáhala rozkrýt podivné praktiky některých tehdejších radních,
kteří si práci pro město pletli se svým soukromým pozemkovým byznysem.
Výsledkem byl politický pád lidí, kteří na nich měli podíl, a naprostá marginalizace jejich vlivu na vývoj města.

Dnes jsme o dvě volební období dál, Černošice se za tu dobu velmi změnily a jsou dnes i na celostátní úrovni dávány za příklad transparentně fungující obce, ve které se dobře žije. Ostatně třetí místo v žebříčku k životu nejpříjemnějších měst České republiky je toho nejlepším důkazem. Tento časový odstup má však i jiný efekt: přistěhovalo se hodně nových lidí, kteří netuší, co se v Černošicích ještě před pár lety dělo, a mnoho usedlíků mezitím zapomnělo. Považujeme tedy za žádoucí připomenout některé skutečnosti, které by při rozhodování, koho volit, neměly být opomenuty.

Proto jsme svoji iniciativu, o které jsme se domnívali, že už bude na věky klidně spát, po osmi letech dočasně oživili-li, abychom varovali před návratem lidí a praktik, o kterých si myslíme,
že na černošické radnici nemají místo.

V Černošicích 27. září 2018


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V Černošicích 27. září 2018

Vážený pane Michale Strejčku,

   dovolte nám v úvodu poděkovat Vám za práci, kterou odvádíte ve prospěch černošického Jazz Festivalu, při sběru a zpracování historických fotografií i dalších kulturních aktivitách v Černošicích. Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste se těmto aktivitám věnoval i nadále a naopak zvážil míru svého dalšího politického angažmá.

   Ač jste až na 5. místě kandidátky, píšete o sobě jako o kandidátovi ODS na starostu. A právě v této ctižádostivosti v kombinaci s pragmatičností a nekritičností vůči sobě samému vidíme jistý problém.
Nikdo z nás vás nehodlá jakkoli osočovat v osobní rovině (koneckonců jeden z nás je sponzorem Vámi organizovaného festivalu), ale nemůžeme bohužel zapomenout na vaše působení na radnici, při kterém jste razil mnohé záměry, které šly proti zájmům města.

   Jistě si ještě vzpomenete na svoji asistenci u snahy proměnit plochy, na kterých dnes zčásti stojí sportovní hala a vznikají další sportoviště, na stavební parcely pro výstavbu bytových domů, s tím, že lepší řešení není možné dojednat, jak jste tehdy opakovaně deklaroval v IL v článcích psaných společně s tehdejším nechvalně proslulým místostarostou Jiroutem. Možná si vzpomenete i na jeden mrazivý den, kdy se před školou sešlo k protestu proti tomuto vámi vehementně raženému záměru několik stovek rodičů a dětí. A třeba si vzpomenete, jak jste je za to, že žádali po městu jiný návrh územního plánu pro danou lokalitu, označil za bolševiky, kteří by chtěli nakládat s cizím majetkem. Možná si vzpomenete i na malý domek u nádraží v Mokropsech, který zmizel kvůli protihlukovému valu před domem jednoho z vašich tehdejších „kamarádů“, či nápad, aby sportoviště pro školu byla v záplavové oblasti naproti Kazínu, kterou nelze změnit na stavební parcely.

   Jak dnes víme, a víte to i Vy, tyhle záměry měly svoje zištné pozadí, které bylo na míle vzdálené zájmům města. Pro připomenutí, šlo tehdy o vyvedení 11.901 metrů lukrativních pozemků do vlastnictví společnosti Dalmatin, kterou přes anonymní akcie vlastnili vaši tehdejší političtí spojenci: starosta Rádl, místostarosta Jirout a radní Přibík. Ti by na této transakci vydělali desítky milionů korun, škola by za to navždy přišla o drtivou většinu rozvojových ploch.

   Každý má samozřejmě právo na omyl a stejně tak i na vývoj, ale právě ve Vašem případě jsme bohužel nikdy nezaznamenali jakoukoli sebereflexi ve vztahu k situacím, v nichž jste dle našeho názoru na celé čáře selhal. Za skutečnost, že toto selhání nemělo pro Černošice a zejména školu těžké následky a všechno nakonec naštěstí dopadlo úplně jinak, vděčíme jen tehdejšímu občanskému odporu, rozkrytí velkého pozemkového handlu aktivními občany i novináři a výsledkům následných voleb.

   Chtěli bychom Vás proto požádat, abyste v případě, že usednete v nově zvoleném zastupitelstvu, projevil elementární míru soudnosti a neaspiroval na funkci v radě, tím méně pak funkci starosty či místostarosty. Černošicím rozhodně přinesete více, když se budete věnovat tomu, v čem jste dobrý - a to je kultura, nikoli politika.

Za iniciativu Černošice, nedejme se!
Martin Moravec
Petr Kubín
Jiří Mudr

Přílohy:
Březen 2009, společný článek p. Jirouta a Strejčka, str 26-7
https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_80.pdf&original=IL_03_09.pdf
Květen 2009, společný Článek p. Jirouta a Strejčka, na str. 13
https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_83.pdf&original=květen.pdf
Leden 2010, společný článek p. Jirouta a Strejčka, na str. 25
https://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_89.pdf&original=IL01-2010.pdf

M.Strejček - "Tiskový mluvčí" společnosti Dalmatin.
http://cernosice.netmilk.net/read/3/4841

"Strejčkování" s územním plánem v roce 2010
http://www.cernosice-nedejmese.cz/CZ/kauzy/51/schvaleni_up_jako_v_palermu.html

Kauza Vápenice (+ 6. příběh… "strejčkování"): 
http://www.cernosice-nedejmese.cz/CZ/kauzy/lokalita_vapenice.html?offset=0&rubrid=2
http://www.cernosice-nedejmese.cz/CZ/kauzy/37/6__pouceni__jak_nekdy_nestaci_vydirani_ani__strejckovani_.html

Komentář k VPM + odpověď M. Strejčka na povolební koalici s „Dalmatinskou ODS“
http://www.cernosice-nedejmese.cz/CZ/komentare/23/kratke_komentare.html
(dole „Volba pro město)
http://www.cernosice-nedejmese.cz/CZ/komentare/31/kratke_komentare.html#vpm


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Smolíku.

obracíme se na Vás coby předsedu černošické ODS a lídra kandidátky pro komunální volby a místního úspěšného podnikatele.

Provozujete v Černošicích betonárnu, kterou jste zakoupil s vědomím, že se jedná o nelegální stavbu a je na ni vydáno rozhodnutí o odstranění. Zároveň Vám byl živnostenským úřadem vystaven pravomocný zákaz provozování živnosti v tomto objektu. Je samozřejmě Vaším rozhodnutím, zdali ve svém podnikání půjdete na hranu či za hranu legislativy. Pokud je jediným možným trestem pokuta, je čistě na Vás, zdali ji zakalkulujete coby riziko do nákladů.
Je samozřejmě Vaše právo kandidovat a problém nenastává ani ve chvíli, kdy budete zvolen.
Avšak v případě, že byste se stal členem rady či statutárním zástupcem obce, ocitl byste se v jasném střetu zájmů. Ano, víme, že betonárku poslední cca týden provozuje společnost, se kterou nemáte de iure co do činění, vzhledem k načasování krátce před volbami vzbuzuje tato změna
silně dojem účelovosti.
Chtěli bychom Vás proto požádat, abyste v případě zvolení do zastupitelstva buď jasně doložil skutečný prodej betonárky, nebo v souladu s pravomocným rozhodnutím živnostenského úřadu ukončil její provoz. V opačném případě bychom pak chtěli apelovat, abyste se kvůli střetu zájmů neucházel o funkci v radě čí zastupitelstvu. Na kandidátce ODS je pro takové funkce dostatek kvalitních kandidátů, u kterých podobné riziko nehrozí.

Za iniciativu Černošice, nedejme se!
Martin Moravec
Petr Kubín
Jiří Mudr

Přílohy:
Výpis ze živnostenského rejstříku:
“Pozastavení provozování živnosti rozhodnutím živnostenského úřadu:
od 27.06.2018 do 31.03.2019 (rozsah: V rozsahu oborů "Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků" a "Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu" v provozovně betonárny na adrese Radotínská, 252 28 Černošice.)”bilboard2018

Na web cernosice-nedejmese.cz z roku 2010 se můžete podívat zde